מיכל ירושלמי ורוזה לייקיןהחוג לחינוך מתמטי מברך את חברות הסגל שזכו במענק מחקר מטעם קרן ISF: פרופ' רוזה לייקין על מחקר בנושא ניתוח מומחיות המורים הקשורה לדירוג אתגר מתמטי בכיתות מתמטיות הלומדות מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, ופרופ' מיכל ירושלמי על מחקר בנושא הערכה מעצבת דיגיטלית של חשיבה מתמטית: חקר השפעה של משוב אישי מקוון.
שי אולשר ורוזה לייקיןהחוג לחינוך מתמטי מברך את חבריו על מינויים לבעלי תפקידים בכנס ICME 14 אשר יתקיים בשנגחאי ביולי 2020:
פרופ' רוזה לייקין על מינוייה ליו"ר משותף של קבוצת העבודה בנושא יצירתיות (TSG 59)
ד"ר שי אולשר על מינויו לחבר צוות בקבוצת העבודה בנושא הערכה (TSG 42)
Menu