ד״ר בת שבע חדדהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר בת-שבע חדד מנצור, מהחוג לחינוך מיוחד, על בחירתה לסיו"ר האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית.

ד"ר חדד חוקרת ומרצה בכירה בחוג לחינוך מיוחד שבפקולטה לחינוך ובמרכז ספרא למדעי המוח באוניברסיטת חיפה. היא השתלמה באוניברסיטת McMaster בקנדה, בהתפתחות קוגניטיבית ובמדעי המוח. מעבדתה מתמחה בחקר תהליכים קוגניטיביים ותפיסתיים במהלך ההתפתחות, באוכלוסיות בעלי התפתחות תקינה, ובאלו המאובחנים בהפרעות נוירו-התפתחותיות.
המשתתפים בפתיחת המעבדההמעבדה מיועדת לחקור תמונה שצולמה במעמב הפתיחהתהליכי למידת מיומנות בהפרעות נוירו-התפתחותיות החל משלב הרכישה הראשוני ועד שלבי למידה מאוחרים יותר כדוגמת קונסולידציה ואחזור. חלק ארי מן המחקר הנערך במעבדה מוקדש להבנת תהליכי למידה העומדים בבסיס רכישה של מיומנויות שפה ודיבור. תחום מחקר נוסף עוסק בחקר תהליכי אדפטציה פרספטואליים בשפה בהפרעות נוירו-התפתחותיות. דרך המחקרים הנערכים במעבדה אנו מקווים להגיע להבנה טובה באשר למנגנונים הקוגניטיביים המעורבים ברכישת מיומנויות וכן להתחקות אחר הבסיס הנוירו-קוגניטיבי של הפרעות נוירו-התפתחותיות שונות.
Menu