הדוקטורנטית היאם נסרלאדיןברכות להיאם נסראלדין, דוקטורנטית מהחוג ללמידה הוראה והדרכה, בהנחיית פרופ' לילי אורלנד-ברק וד"ר צפריר גולדברג על זכייתה ב"מלגת המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך". לאחר תהליך מיון קפדני שכלל הצגת המחקר בפני ועדת שיפוט, זכתה היאם במלגת קיום יוקרתית.
מחקרה של היאם עוסק בקשר בין למידת מורים חדשים וביצועי הוראה מתוך נקודת מבט אקולוגית.
תכנית "מלגות המדען הראשי ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך" הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה-21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך.

צילום כריכת הדוחברכות חמות לפרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי, ד"ר שרית ברזלי, ד"ר חגי קופרמינץ, ד"ר יותם הוד וד"ר אורנית שגיא על פרסום דו"ח בנושא פדגוגיות חדשניות - Innovating Pedagogy 2017.
הדו"ח הינו תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז המצויינות LINKS-ICORE ובין האוניברסיטה הפתוחה באנגליה בהשתתפות חוקרים בינלאומיים נוספים.
פרסום זה הינו הדו"ח השישי בסדרה של דו"חות המתמקדים בצורות חדשות של למידה, הוראה והערכה, במטרה להדריך מורים וקובעי מדיניות בעידן של חדשנות. הדו"ח מציע עשר פדגוגיות חדשניות הקיימות כבר, אך עדיין אין להן השפעה מעמיקה על עולם החינוך. הוא מכיל את המידע העכשווי ביותר בתחום קהילות למידה בעידן המידע והטכנולוגיות.
הדו"ח מתורגם בימים אלו לעברית ולסינית.

לצפייה בדוח המלא:Innovating Pedagogy 2017 (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בגרסה מקוצרת של הדו"ח (בחלון חדש)

קישור להודעה הרשמית על הדו"ח מטעם האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (בחלון חדש)

כתבה על הדו"ח בTimes Higher Education (בחלון חדש)

עיטורי ניצחוןאנו גאים לבשר כי שתיים מתוך חמש ההצעות שזכו למימון במסגרת התכנית היוקרתית "מרכזי מצויינות ללמידה משמעותית" של הקרן הלאומית למדע ומשרד החינוך הינם בהובלת הפקולטה לחינוך!  
מרכזי המצויינות החדשים שימומנו לחמש השנים הקרובות הינם:

״מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה״ בהובלת פרופ' יעל קלי, פרופ' דני בן-צבי וד"ר יותם הוד, בשיתוף עם החוקרות מהטכניון - פרופ' איילת ברעם-צברי, ופרופ' טלי טל.

 

״חוכמת הדעת והלב: מודל אינטגרטיבי ללמידה משמעותית של מיומנויות רגשיות-חברתיות וקוגניטיביות (מיומנויות המאה ה- 21) בבתי ספר יסודיים.״ בהובלת פרופ' עפרה מייזלס, ד"ר שירי לביא, פרופ' רוזה לייקין, בשיתוף עם החוקרות מאוניברסיטת בר-אילן - פרופ' זמירה מברך ופרופ' מיכל ציון.

 

 


מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה

תרשים הצעת המחקר הראשוהנ


ביוזמה זו, אנו מציעים לבחון כיצד פריצה של גבולות מסורתיים בתוך בית הספר ובין בית הספר והחברה מעודדת למידה משמעותית. אנו מציעים לעשות זאת בגישה היוצרת קשרים עמוקים בין תלמידים, מורים, מדענים ואזרחים, למידה פורמאלית ובלתי פורמאלית, אוריינות מדעית ומתמטית, סביבות למידה בית ספריות וחוץ בית ספריות, מרחבי למידה פיזיים ודיגיטאליים, עובדי הוראה וחוקרי חינוך.

מדע אזרחי (Citizen Science), המשלב אזרחים בביצוע מחקר מדעי בנושאים ובתחומים מגוונים מעולם המדע, מהווה התפתחות חדשה בנוף המדע המודרני. מיזמי מדע אזרחי מכוונים לכלל הציבור, ובהם מתנדבים מרחבי העולם משתתפים בפעילויות כמו ניטור תופעות אקלימיות, איכות מים, תפוצת ציפורים וגילוי כוכבי לכת וגלקסיות חדשות. הרעיון בבסיס המחקר והעשייה הוא כי המדע אינו נחלתם של יחידי סגולה, אלא נגיש לכלל הציבור.

מרכז המצוינות המחקרית "מדע אזרחי בבית הספר" יפתח את התשתית הרעיונית, הפדגוגית והפרקטית שתאפשר למורים וצוותים בית ספריים לפתח את הידע והמיומנויות הנדרשות על מנת לממש גישה חדשנית של הפוטנציאל, תוך שיתוף פעולה הדוק עם חוקרי חינוך, אנשי הוראת המדעים והמתמטיקה ומדעני מדע אזרחי. השותפות תכלול הקמה של רשת למידה רב-דורית שתתרחב עם שנות המחקר, ותכלול צוותים של מורים למדע ומתמטיקה, רכזי תקשוב וטכנולוגיות למידה, תלמידים ומנהלים. שותפי המחקר הם בעלי ניסיון מוכח במחקר ברמה לאומית ובינלאומית בתחומי  STEM מגוונים (ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, מדעי סביבה, מתמטיקה, חינוך סטטיסטי), בפרספקטיבות תיאורטיות חדשניות, ובמתודולוגיות מחקר המשלימות זו את זו ומאפשרות ביצוע מחקר פורץ דרך זה.

שותפי המחקר הם בעלי ניסיון מוכח במחקר ברמה לאומית ובינלאומית בתחומי STEM מגוונים (ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, מדעי סביבה, מתמטיקה, חינוך סטטיסטי), בפרספקטיבות תיאורטיות חדשניות, ובמתודולוגיות מחקר המשלימות זו את זו ומאפשרות ביצוע מחקר פורץ דרך זה. אנו צופים כי המחקר ותכנית ההפעלה החדשניים יובילו את החינוך המדעי והמתמטי בישראל לשיאים חדשים, ולממצאים פורצי דרך במחקר הבינלאומי.

 


חוכמת הדעת והלב: מודל אינטגרטיבי ללמידה משמעותית של מיומנויות רגשיות-חברתיות וקוגניטיביות (מיומנויות המאה ה- 21) בבתי ספר יסודייםתרשים הצעת המחקר השנייה

 המטרה המרכזית של פרויקט המחקר היא פיתוח מודל התערבות אופטימלי, בר-קיימא, להקניית מיומנויות המאה ה- 21 בבתי ספר יסודיים בישראל. הפרויקט מבוסס על דו"ח הועדה של ה National Research Council בארה"ב בנושא, שמסקנתו שמיומנויות המאה ה- 21 שמשקפות "למידה מעמיקה" (Deep Learning ) או למידה משמעותית כוללות שלושה תחומים מרכזיים: מיומנויות תוך אישיות, מיומנויות בין-אישיות, ומיומנויות קוגניטיביות. מה שמייחד מיומנויות אלו הוא שהן ברות העברה, וגם אם הן נלמדות בהקשר מסוים אפשר לדעת ליישמן בהקשרים אחרים. בכך למעשה הן מכינות את הצעיר והצעירה לעתיד הבלתי צפוי. בין הממצאים הלא טריויאליים שהדו"ח סוקר מדווח גם על מטה-אנליזה של עשרות מחקרים שכללו התערבויות בתחומים הרגשי והחברתי ושהצביעה על אפקט משמעותי לא רק בתחום הרגשי-חברתי אלא גם בתחום ההישגים הלימודיים ובתחום הקוגניטיבי שדומה בגובהו לאפקט של התערבויות ממוקדות קוגניציה בלבד.  

 הפרויקט הנוכחי, והמודל שהוא בודק, מבוססים על תפיסה הוליסטית, הומניסטית ואינטגרטיבית של בית הספר, המורה והתלמיד. מתוך התבוננות על בית הספר כמכלול הוליסטי, ההתערבות תכלול היבט ארגוני – להנהלת בית הספר, ותפנה בנוסף לכל מורי בית הספר. מתוך הכרה בחשיבות המורה, גישתו/ה  ואישיותו/ה - ההתערבות תתמקד בטיפוח המורים, כדי שיוכלו לטפח את תלמידיהם. מתוך התפיסה של התלמיד כאדם שלם ושל המורה כאדם שלם, המודל יקיף את שלושת התחומים והמחקר יבדוק האם אכן התערבות שתכלול מיומנויות חברתיות, רגשיות וקוגניטיביות יחדיו וגם התערבות ארגונית תהיה טובה יותר מאשר התערבות שתכלול מיומנויות רגשיות וחברתית בלבד או התערבות שתכלול מיומנויות קוגניטיביות בלבד או כזו שתתמקד רק במישור הארגוני.

 במסגרת המחקר, המודל התיאורטי המוצע (וחלקים שונים שלו) יופעל במספר רב יחסית של בתי ספר (כ- 40 בתי ספר), במחקר אורך שיכלול התערבות של שנתיים ומעקב בסיום ההתערבות באופן שיאפשר בדיקת ההשפעות השונות של מרכיבי ההתערבות השונים. מטרת המחקר הינה בניית מודל אופטימלי   (מבוסס מחקר) להתערבות שאפשר יהיה ליישמו בבתי ספר נוספים בקלות יחסית ושיאומץ ע"י משרד החינוך.

 

 

 

 

יישר כוח ועשייה ברוכה!
זר פרחיםברכות לד״ר בת שבע חדד מהחוג לחינוך מיוחד וד״ר מיה בניש וייסמן מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם על זכייתן במענק מחקר מקרן הפסיכוביולוגיה.  

נושא המחקר: רגישות סנסורית-תפיסתית - החוליה החסרה בהבנת השפעת גנטיקה וסביבה על הפרעות חרדה
Perceptual sensitivity as the missing link in the relations between gene-environment interactions and anxiety
Menu