תמונה מהביקורמנכ"ל משרד החינוך ברפובליקה של קניה ובכירים אחרים במערכת החינוך שם ביקרו לאחרונה במסלול להכשרת מורים בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

בין יתר הפעילויות במהלך ביקורם, הם התארחו בבתי הספר שבהם מתקיימים האימונים בהוראה בדגם PDS - Professional Development School, כמו תיכון עירוני א' ומרכז חינוך ליאו בק. מנהלי בתי הספר בתיה בראונר מעירוני א' ודני פסלר מליאו בק הסבירו למבקרים על יחודיות בתי הספר והאתגרים העומדים בפניהם גם בתחום הכשרת הדור הבא של המורות והמורים.

מנכ"ל  משרד החינוך של קניה ציין כי הוא מתרשם מדגם הכשרת המורים ששם דגש על צירי הדיאלוג הכיתתי והדיאלוג הארגוני/קהילתי.
אל הביקורים התלוו ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, ד"ר אריה קיזל וראש תוכנית האימונים בהוראה, גב' נאוה בר.

לצפייה בתמונות מהביקור (בחלון חדש)

Menu