פרופ׳ אנה ספרדהפקולטה לחינוך מברכת בגאווה את פרופ' אנה ספרד, מהחוג לחינוך מתמטי על מינוייה המכובד כחברה באקדמיה הלאומית לחינוך, בארה"ב ( National Academy of Education - NAED).  
האקדמיה הלאומית לחינוך היא אגודת כבוד המכילה חברים מרחבי ארצות הברית וארצות אחרות אשר נבחרים על בסיס הישגים אקדמיים מרשימים, הקשורים בחינוך. האגודה הוקמה ב 1965 ומטרתה לקדם מחקר חינוכי איכותי ואת שימושו בעיצוב מדיניות ובמעשה החינוכי. בשנת 2015 חגגה האגודה יובל להקמתה כשהיא מכילה 199 חברים מארה"ב ו-11 חברים מארצות נוספות.

אנה ספרד היא חברת סגל בכיר בחוג לחינוך מתמטי וחוקרת בתחום מדעי הלמידה, עם התמקדות ביחסים שבין חשיבה ותקשורת. מחקרה מונחה על ידי ההנחה שחשיבה אנושית היא צורה של תקשורת. במחקריה, היא מתמקדת בהתפתחות של חשיבה מתמטית, כדוגמא פרדיגמטית של תהליך למידה אנושי. תוצאות מחקריה במסגרת התקשורתית (commocognitive) מסוכמים בספרה  "Thinking as communicating: Human development, the growth of discourses, and mathematizing" שהתפרסם ב 2008 בהוצאת Cambridge University Press.

Menu