ד״ר יאיר זיוהפקולטה לחינוך מברכת את ד"ר יאיר זיו, מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם על זכייתו במענק מכובד מהקרן הלאומית למדע ISF. המענק ניתן לתקופה של ארבע שנים למחקרו של ד"ר זיו בנושא 'הקשר בין דפוסי עיבוד המידע של ההורים, איכות מערכת היחסים הורה-ילד ודפוסי עיבוד המידע וההתנהגות החברתית של ילדים בגיל הרך'.

המחקר מבקש לבדוק את הדרכים בהן מועברים דפוסי חשיבה ותפיסה חברתיים מהורים לילדים בגילאי הגן. זהו מחקר אורך אשר ישלב שיטות איסוף נתונים מגוונות (תצפיות, ראיונות, שאלונים, ומדידות התפתחותיות שונות) ויבדוק את איכות יחסי ההתקשרות בין ההורה לילד, את דרכי עיבוד המידע החברתי של ההורה בהקשרים חברתיים רחבים ובהקשרים ספציפיים למערכת היחסים עם הילד, את תפיסות הילד לגבי מערכות יחסים עם ההורה ועם קבוצת השווים, ואת יכולותיו החברתיות והקוגנטיביות של הילד במסגרת הגן.

ד"ר יאיר זיו מכהן כיו"ר ועדת ב"א וראש התוכנית הרב-תחומית לחינוך והתפתחות בגיל הרך, בחוג לייעוץ והתפתחות האדם. תחומי המחקר שלו הם: התפתחות רגשית-חברתית בגיל הרך; יחסי התקשרות; קוגניציה חברתית; התערבות התפתחותית וחינוכית בגיל הרך; הערכת תוכניות התערבות בגיל הרך.

Menu