מרכזת התוכנית: גב׳ דבורה פלג

 

רקע

מנהל בית ספר הינו דמות משמעותית ביותר בעיצוב חזונו, אופיו והישגיו של בית הספר. סביבת פעילותו הינה דינמית ומשתנה, ודורשת ממנו ליזום, לתכנן, לקדם את בית הספר, להנהיג את צוות המורים, תוך יצירה ופיתוח של אקלים לימודי מיטבי.מטרת התוכנית להכשיר עתודה ניהולית, איכותית, שאנשיה יוכלו להוביל את בית הספר ויושביו, לאתגרים הניצבים בפניהם במאה ה-21.


מטרה

לתת כלים ולהכשיר את עתודת מנהלי בתי הספר במדינת ישראל לניהול יעיל ואפקטיבי במוסדות הלימוד.


מבנה הלימודים

 

תוכנית הלימודים הינה דו-שנתית. התוכנית מקיפה את לימודי כישורי הליבה הנדרשים ממנהל במערכת החינוך: פיתוח מנהיגות חינוכית- פדגוגית, עיצוב תמונת העתיד של בית הספר, הנהגת הצוות והתפתחותו, ניהול ההיבטים הארגוניים של בית הספר, ניהול הקשר עם סביבות בית הספר ומיומנויות ניהול.

כל פרח ניהול מלווה ע״י מדריך אישי בתהליך התפתחותו המקצועית והאישית. בתוכנית ההכשרה מלמדים מרצים מהפקולטה לחינוך, וכן מדריכים ומנחים העובדים בשטח, הלכה למעשה. התוכנית הינה בשיתוף משרד החינוך ומכון אבני ראשה למנהיגות בית ספרית.


קהל היעד

התוכנית מיועדת לעובדי הוראה, בעלי תפקידים מובילים בבית ספרם, בעלי יוזמה ויכולת השפעה, המעוניינים לנהל בית ספר.

על המועמד להיות בעל ותק של ארבע שנים לפחות, בעל תואר אקדמי שני לפחות, תעודת הוראה ורשיון הוראה.

המועמדים יתקבלו לאחר תהליך מיון, לו שותפים אוניברסיטת חיפה, משרד החינוך ומכון אבני ראשה (ראה חוזר מנכ"ל תשע"ב 8.4-1   - התוכנית להכשרת מנהלים לבתי הספר בשנות הלימודים התשע"ג - התשע"ד).

 

היקף התוכנית

 600 שעות בשנתיים של לימודים.

 

המועד

הלימודים בשנה א' של התוכנית, תשע"ג יתקיימו ביום ג' בין השעות 08:30-17:30.

הלימודים בשנה ב' של התוכנית, תשע"ג יתקיימו ביום ג' בין השעות 08:30-17:30.

 

המיקום

קמפוס הנמל


תעודה

המסיימים בהצלחה את התוכנית יהיו זכאים לקבל תעודת סיום תוכנית של משרד החינוך מטעם מכון אבני ראשה בשילוב אוניברסיטת חיפה וגליון ציונים מלא בפרטי הקורסים אותם למד במהלך התוכנית.


עלות התוכנית

שכר לימוד בסך 2,200 ₪ לכל שנת לימודים המשולם ישירות על ידי המורה.

גמול השתלמות - כפוף לתקנות משרד החינוך.

 

לפרטים והרשמה לתוכנית להכשרת מנהלים בבתי ספר נא לפנות למכון ״אבני ראשה״ בטלפון 02-6333200/1 או באתר:http://avneyrosha.org.il 

Menu