1. קו"ק חדש - מלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק תשע" ט קול קורא , טופס בקשה , תקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים(מדור מלגות מוסמך) לא יאוחר מיום חמישי 4.10.2018

2. קו"ק חדש - מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק תשע"ט-תשפ"א קול קורא , טופס בקשה , תקנון והנחיות ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים (מדור מלגות דוקטורט) מתקדמים לא יאוחר מיום חמישי 4.10.2018

3. קו"ק פולברייט בקישור מלגות פולברייט לחוקרי בתר-דוקטורט שנה אקדמית 2020/2019 (לארה"ב) , מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 1 בדצמבר 2018, 16 מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים מצטיינים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה"ב בשנה האקדמית 2019/2020 באוניברסיטה מוכרת,

במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח. גובה המלגה הוא 47,500 $ לתקופה של 9–12 חודשים.המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים.

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות. לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2015. לשאלות נא לפנות לפרטים שבקישור.

4. קו"ק שטראוס בקישור קול קורא מכון שטראוס לשנת 2018 - המענקים מיועדים לתמיכה בסטודנטים לדוקטורט ומוסמך בקבוצות מחקר במוסדות להשכלה גבוהה, בבתי חולים ומכוני מחקר. - גובה המענק עד 50,000 ₪ המענקים יוענקו לסטודנטים העוסקים במחקר המראה את הקשר בין תזונה נבונה, רכיבי מזון, ובריאות (מחקר ניסיוני, קליני או אפידמיולוגי). המענקים יוענקו לסטודנטים שמחקרם מבוצע ללא מימון מגופים אחרים בתעשייה. מועד אחרון להגשה 6.9.2018

5. Dan David Prize קול קורא יש להגיש לפי המסמכים שבקישור.

6.קו"ק למלגות לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית-תשע"ט קול קורא תקנון טופס הגשה

7. ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.10.2018 הגשה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד, תאריך ההגשה של רשות ללימודים מתקדמים הוא מחייב את תלמידי אוניברסיטת חיפה

8. קו"ק The Rhodes Scholarship for Israel in partnership with Helen Diller Opening date : 1 June 2018
Closing date : Applications for Israel must be received by midnight, local time, 30 September 2018

9. מכון חרוב- סדנה בינלאומית לתלמידי דוקטורט בנושא ילדים נפגעי התעללות והזנחה קול קורא ניתן להגיש תקציר לא יאוחר מתאריך 23.8.2018

10. פרס קרן פזי לשנת 2018 קול קורא ניתן להגיש מועמדות עד 31.8.2018

Menu