ראש התוכנית : פרופ' רפיק איברהים

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית הפועלת עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. תכנית הלימודים הינה בת 5 סמסטרים  - יומיים וחצי לימודים

ניתן לסיים את הלימודים לתואר מוסמך במסלול א' ומסלול ב'. מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. הרישום למסלול א' אינו מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו. בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית.

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני יוכלו להתקבל לעבודה במרכזים ללקויות למידה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה.

מטרת התכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית.

תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  • ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  • קורות חיים ולפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס הנספח 13א' למזכירות החוג). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים, מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  • יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי - אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או  זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

מבנה הלימודים

תוכנית לימודים אקדמית וקלינית ייעודית בנושא לקויות למידה בשפה הערבית. התוכנית מונחית עפ"י גישה אבחונית מקיפה ורב תחומית. מטרת התוכנית להכשיר מומחים לחקר, אבחון, טיפול פרטני ועבודה מערכתית בתחום לקויות הלמידה בשפה הערבית, שפת האם של המאובחנים ו/או המטופלים.
משך הלימודים והיקפם זהה לתוכנית ללקויות למידה בתוספת קורסים ייעודיים ללקויות למידה בשפה הערבית.

הרכב תכנית הלימודים לקויות למידה עם התמחות בשפה הערבית:

 
 

מסלול ב '

 

מסלול א '

שנה א' קורסי חובה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של השפה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של השפה

2 שש"ס

אורתוגרפיה קריאה ולקויות קריאה

2 שש"ס

אורתוגרפיה קריאה ולקויות קריאה

2 שש"ס

נוירו ביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

נוירו ביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

קשב והפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה וקשיים ברכישת
מיומנויות אקדמיות בגילאי ילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה וקשיים ברכישת
מיומנויות אקדמיות בגילאי ילדות

2 שש"ס

מבוא לטיפול ותהליכי התערבות בלקויות למידה

2 שש"ס

מבוא לטיפול ותהליכי התערבות בלקויות למידה

2 שש"ס

עיבוד המספר: היבטים תיאורטיים ומחקריים

2 שש"ס

עיבוד המספר: היבטים תיאורטיים ומחקריים

2 שש"ס

בלשנות בשפה הערבית

2 שש"ס

בלשנות בשפה הערבית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
ותרגיל

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2 שש"ס

הערכה ואבחון תפקודי למידה בגלאי ילדות –שיעור ותרגול

2 שש"ס

הערכה ואבחון תפקודי למידה בגלאי ילדות –שיעור ותרגול

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב

2 שש"ס

כתיבה והבעה בכתב

סה"כ 28 שש"ס

סה"כ 28 שש"ס

פרקטיקום שנה א' (לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון ילדים

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון ילדים

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית שפה זרה

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית שפה זרה

2 שש"ס

הערכה בשלב רכישת הקריאה וטרום הקריאה בשפה הערבית

2 שש"ס

הערכה בשלב רכישת הקריאה וטרום הקריאה בשפה הערבית

 

יום התנסות ותצפיות בביה"ס

 

יום התנסות ותצפיות בביה"ס

חובה שנה ב'

   

2 שש"ס

סמינר תזה (שיעור ותרגיל)

4 שש"ס

אבחון לקויות למידה בשפה הערבית:היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

אבחון לקויות למידה בשפה הערבית: היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

התערבות פרטנית ומערכתית במערכת החינוך הערבית

4 שש"ס

התערבות פרטנית ומערכתית במערכת החינוך הערבית

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון-שיעור

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון-שיעור

2 שש"ס

התערבות מבוגרים

(לא לשקלול)

2 שש"ס

ניתוחים סטטיסטים מתקדמים (לא לשקלול)

2 שש"ס

אבחון לקויי למידה בקרב מבוגרים (לא לשקלול)

2 שש"ס

אבחון לקויי למידה בקרב מבוגרים (לא לשקלול)

סה"כ 10 שש"ס

סה"כ 12 שש"ס

 

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

סדנא בלווי כתיבה קלינית תכנית ערבית(א+ב)

4 שש"ס

סדנא בלווי כתיבה קלינית תכנית ערבית(א+ב)

2 שש"ס

סדנא במת"ל

2 שש"ס

סדנא במת"ל

 

2 תצפיות וביצוע 4 אבחוני ילדים ובוגרים

 

2 תצפיות וביצוע 4 אבחוני ילדים ובוגרים

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה"ס

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה"ס

 

חובה שנה ג'

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של הקריאה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של הקריאה

2 שש"ס

תרגיל בהערכה והתערבות בקשיים בחשבון

2 שש"ס

תרגיל בהערכה והתערבות בקשיים בחשבון

4 שש"ס

שיעור בחירה בהיקף של

 

סדנת לווי לכתיבת תיזה (חובה למסלול א'- לא לשקלול)

פרקטיקום שנה ג' (לא לשקלול)

2 שש"ס

-התערבות מבוגרים

2 שש"ס

-התערבות מבוגרים

 

2 תצפיות וביצוע 2 אבחונים וכתיבת דוחות על אבחוני מבוגרים

 

2 תצפיות וביצוע 2 אבחונים וכתיבת דוחות על אבחוני מבוגרים

חובה (לאורך כל שנות הלימוד)

8 שש"ס

2 סמינריונים

(1 סמינריון בשנה א'+סמינריון בשנה ב')

4 שש"ס

1 סמינריונים

(1סמינריון בשנה א'+

סמינר מחקרי מתקדם עם המנחה)

סה"כ 54 שש"ס

סה"כ 48 שש"ס

 

מערכת התוכנית ללקויות למידה בשפה הערבית - שנה״ל תשע״ח - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה בשפה הערבית - שנה״ל תשע״ח - שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה בשפה הערבית - שנה״ל תשע״ח - שנה ג׳ (בחלון חדש)

Menu