תנאי קבלה

  • ציון ממוצע של 85 לפחות ולא פחות מ – 80 בכל חוג בתואר הראשון (ב"א) ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
  • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE.
  • ציון 85 לפחות במבחן קבלה באנגלית - למידע נוסף לגבי בחינת הכניסה באנגלית והתאריכים לחץ כאן.
  • קורות חיים ולפחות שתי המלצות (על ההמלצות להישלח ישירות ע"י כותב ההמלצה על הטופס הנספח 13א' למזכירות החוג). על ההמלצות להתייחס הן ליכולת האקדמית והן ליכולת הטיפולית של המועמדים, מפאת חיסיון, ההמלצות לא תועברנה לידי המועמדים.
  • יש לעבור ראיון אישי בשלב המיון הסופי - אליו יוזמנו רק חלק מהמועמדים.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.
  • סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנה"ל הנוכחית יצרפו גיליון ציונים, אישור רשמי לממוצע הציונים (סופי או  זמני), וכן אישור לגבי יתרת חובותיהם לתואר ראשון (אין אפשרות להתחיל את לימודי התואר השני ללא סיום חובות שמיעה בתואר הראשון).

 

מבנה הלימודים

שילוב המקבץ המחקרי והיישומי מחייב לימודים על פני רוב ימות השבוע. תוכנית הלימודים הינה בת שנתיים וחצי -5 סמסטרים. לימודים - יומיים וחצי כולל הפרקטיקום.

ניתן לסיים את הלימודים בתואר מוסמך במסלול א' (עם עבודת גמר מחקרית – תזה) או מסלול ב' (עם בחינת גמר). על התלמידים בתוכנית במסלול א' ובמסלול ב' לסיים את כל חובותיהם במשך שנתיים וחצי. תלמידי מסלול א' הכותבים עבודת גמר מחקרית-תזה יתבקשו להגיש את העבודה לשיפוט בתום שלוש שנות לימוד (ששה סמסטרים).

מספר המקומות במסלול א' הינו מוגבל. אין רישום למסלול א'מבטיח הישארות בו. כמו כן אין רישום זה מבטיח מנחה לכל תלמיד או בכל נושא שהתלמיד מעוניין בו. בכל המסלולים ניתן לשלב את ההתמחות היישומית באבחון וטיפול בליקויי למידה. בתעודת הגמר יצוין שהלומד סיים את לימודיו בחוג. ספח לתעודת המ"א יינתן לתלמיד שמסיים התמחות יישומית ובו ירשם: "סיים התמחות באבחון וטיפול בלקויי למידה בילדים ומבוגרים ".

תלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי התואר השני מוסמכים לאבחן ולטפל בילדים, במתבגרים ובמבוגרים. בנוסף ניתן לעבוד כמאבחנים וכמטפלים במוסדות אקדמיים במערכת ההשכלה הגבוהה. המעוניינים להשתלב בתחום זה במערכת החינוך בתפקיד מת"ל (מומחה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה) חייבים בדרך כלל גם בתעודת הוראה (ראו בהמשך).

הרכב תכנית הלימודים בלקויות למידה:

 
 

מסלול ב '

 

מסלול א '

שנה א' קורסי חובה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של השפה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של השפה

2 שש"ס

אורתוגרפיה קריאה ולקויות קריאה

2 שש"ס

אורתוגרפיה קריאה ולקויות קריאה

2 שש"ס

נוירו ביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

נוירו ביולוגיה של קוגניציה

2 שש"ס

קשב הפרעות קשב

2 שש"ס

קשב והפרעות קשב

2 שש"ס

התפתחות תקינה וקשיים ברכישת
מיומנויות אקדמיות בגילאי ילדות

2 שש"ס

התפתחות תקינה וקשיים ברכישת
מיומנויות אקדמיות בגילאי ילדות

2 שש"ס

התערבות פרטנית ומערכתית במערכת החינוך בגילאי ילדות

2 שש"ס

מבוא לטיפול ותהליכי התערבות בלקויות למידה

2 שש"ס

מבוא לטיפול ותהליכי התערבות בלקויות למידה

2 שש"ס

עיבוד המספר: היבטים תיאורטיים ומחקריים

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית

2 שש"ס

בלשנות בשפה העברית

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
שיעור ותרגיל

4 שש"ס

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א
ותרגיל

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

אנגלית כשפה זרה

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2 שש"ס

תהליכים גבוהים בהבנת הנקרא

2 שש"ס

הערכה ואבחון תפקודי למידה בגילאי ילדות-שיעור ותרגיל

2 שש"ס

הערכה ואבחון תפקודי למידה בגילאי ילדות-שיעור ותרגיל

2 שש"ס

כתיבה והבעה הכתב

2 שש"ס

כתיבה והבעה הכתב

סה"כ 28 שש"ס

סה"כ 28 שש"ס

פרקטיקום שנה א' ( לא לשקלול)

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגלאי ילדות

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון בגלאי ילדות

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית בשפה זרה

2 שש"ס

סדנא בכלי אבחון והתערבות באנגלית בשפה זרה

2 שש"ס

הערכה בשלב רכישת הקריאה וטרום הקריאה

2 שש"ס

הערכה בשלב רכישת הקריאה וטרום הקריאה

2 שש"ס

טיפול והתערבות בשלב רכישת הקריאה

2 שש"ס

טיפול והתערבות בשלב רכישת הקריאה

2 שש"ס

יום התנסות ותצפית בביה"ס

2 שש"ס

יום התנסות ותצפית בביה"ס

חובה שנה ב'

   

2 שש"ס

סמינר תזה (שיעור ותרגיל)

4 שש"ס

אבחון לקויות למידה:

היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

אבחון לקויות למידה:

היבטים דיאגנוסטיים

4 שש"ס

התערבות בלקויות למידה

4 שש"ס

התערבות בלקויות למידה

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון-שיעור

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים בחשבון-שיעור

   

2 שש"ס

ניתוחים סטטיסטיים מתקדמים(לא לשקלול)

   

2 שש"ס

 

סה"כ 10 שש"ס

סה"כ 12 שש"ס

 

פרקטיקום שנה ב' (לא לשקלול)

4 שש"ס

סדנא בלווי כתיבת דוחות אבחון

4 שש"ס

סדנא בלווי כתיבת דוחות אבחון

2 שש"ס

סדנא במת"ל

2 שש"ס

סדנא במת"ל

2 שש"ס

סדנא בתהליכי התערבות

2 שש"ס

סדנא בתהליכי התערבות

 

2 תצפיות וביצוע 4 אבחוני ילדים ובוגרים

 

2 תצפיות וביצוע 4 אבחוני ילדים ובוגרים

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה"ס

 

טיפול פרטני ומערכתי בביה"ס

 

חובה שנה ג'

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של הקריאה

2 שש"ס

התפתחות תקינה ולקויה של הקריאה

4 שש"ס

שיעור בחירה

2 שש"ס

הערכה והתערבות בקשיים

בחשבון- תרגיל

     

סדנת לווי לכתיבת התיזה (חובה למסלול א' לא לשקלול )

סה"כ 8 שש"ס

סה"כ 4 שש"ס

פרקטיקום שנה ג' (לא לשקלול)

2 שש"ס

התערבות מבוגרים

2 שש"ס

התערבות מבוגרים

 

2 תצפיות, ביצוע 2 אבחונים וכתיבת דוחות על אבחוני מבוגרים

 

2 תצפיות, ביצוע 2 אבחונים וכתיבת דוחות על אבחוני מבוגרים

חובה (לאורך כל שנות הלימוד)

8 שש"ס

2 סמינריונים בהקיף של

( 1 סמינריון בשנה א'+ 1סמינריון בשנה ב')

4 שש"ס

1 סמינריון בהיקף של

( 1 סמינריון בשנה א' +סמינר מחקרי מתקדם עם המנחה)

סה"כ מסלול ב' 54 שש"ס

סה"כ מסלול א' 48 שש"ס

 

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תשע״ח - שנה א׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תשע״ח - שנה ב׳ (בחלון חדש)

מערכת התוכנית ללקויות למידה - שנה״ל תשע״ח - שנה ג׳ (בחלון חדש)

Menu