המגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי

ראש המגמה: ד"ר יותם חותם yhotam@gmail.com

מטרת הלימודים במגמה היא חקר ולימוד ביקורתי ומעמיק של פדגוגיות אלטרנטיבות בנות זמננו.

תכניי הלימוד מתייחסים לחינוך דמוקרטי ופתוח, חינוך אקולוגי, גישות רוחניות בחינוך, דיאלוגיות, דו לשוניות, חינוך ביתי, רב-תרבותיות וחינוך לשלום, ביקורת חברתית, תיאולוגיה-ופדגוגיה ביקורתית ועוד. סוגיות אלו מאוגדות במסגרת המגמה בשלושה אשכולות: אשכול דמוקרטי, אשכול רוחני, ואשכול ביקורתי.

בחקר ובלימוד של כל אחד מהסוגיות בחינוך אלטרנטיבי יודגשו הזיקות בין גישות פדגוגיות, עמדות פילוסופיות, פרקטיקות והופעתן של אלו בהקשרים ההיסטוריים החברתיים והתרבותיים הרחבים. על ידי הדיון בהיבטים אלו, מטרה משנית של המגמה היא לעודד את הסטודנטים ליזום ולהפעיל חדשנות חינוכית אישית במסגרות אלטרנטיביות ובמסגרות ממלכתיות.

המגמה מבקשת לסייע בפיתוח הקול האישי והייחודי של כל אחד מהלומדים במסגרתה. הלימודים הנם בדגש על אקטיביות, תשוקה ללמידה, יצירתיות, דמיון, התבוננות עצמית, ופיתוח אישי ומקצועי של הסטודנטים בליווי ותמיכה אישית של צוות המורים. הלמידה במגמה משלבת חוויה, למידה תיאורטית,רכישת כלים מתודולוגיים ,חשיפה לפרקטיקה בשדה האלטרנטיבי, התבוננות ופיתוח פרויקט אישי של כל אחד מהסטודנטים.לימוד ביקורתי ומעמיק של פדגוגיות אלטרנטיביות יעשה במסגרת ייחודית של "קהילת למידה" מגובשת. התכנית גם תאפשר רכישת כלים ומיומנויות לפתוח יצירתיות, חדשנות, ואלתור בתהליכי הלמידה תוך התייחסות לאסתטיקה, לאומנויות, וליכולות הבעה ופרקטיקות גופניות.

תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים):

1. תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בחינוך או בתחומים רלוונטיים אחרים. (מועמדים מתחומים אחרים ידרשו לקורסי השלמה, לפי הצורך).

2. ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.

3. פניה בכתב, המסבירה את העניין של התלמיד בתחום

4. ראיון אישי ו/או קבוצתי.

 

לימודי המגמה

 

מסלול עם תזה

מסלול בלי תזה

שנה א' – חובה

יסודות החינוך האלטרנטיבי: חקר ומעשה (א') 4 שש"ס

הכרת שדה החינוך האלטרנטיבי: שיטות ומסורות (א')- 4 שש"ס

מתודולוגיות נבחרות לחקר החינוך האלטרנטיבי - 4 שש"ס

שנה ב' – חובה

* יסודות החינוך האלטרנטיבי: חקר ומעשה (ב') 4 שש"ס

עושים ללמוד: חקר פדגוגיות אלטרנטיביות - 4 שש"ס

שנה א' או ב' – בחירה

** קורסי בחירה של

המגמה 12 שש"ס

קורסי בחירה של

המגמה 16 שש"ס

סה"כ שש"ס

32 שש"ס

36 שש"ס

 

עבודת גמר מחקרית (תזה)

***פרויקט גמר

סמינריונים

2 סמינריונים אצל מרצים שונים

3 סמינריונים אצל מרצים שונים

חובה בשנה א' ו-ב'

פורום בנושא סוגיות חינוכיות (4-5 מפגשים, לא לשקלול) ****

 

* הקורס יסודות החינוך האלטרנטיבי: חקר ומעשה (ב') יכלול למידה והתנסות במחקר כמותני

** קורסי בחירה מחוץ למגמה – בהתאם לתחומי העניין סטודנטים יוכלו לבחור קורסי בחירה מחוץ למגמה או מחוג אחר, באישור ראש המגמה.

*** פרויקט גמר – מסלול ב' -פרויקט הגמר במסלול ב' נועד להוות סיכום וחיזוק של הידע והמיומנויות שנרכשו במסגרת לימודי התואר השני. במהלך הלימודים, במסגרת הקורס "יסודות החינוך האלטרנטיבי: חקר ומעשה" הסטודנטים יעבדו על פרויקט אישי (נושא אחד או רצף של נושאים) ופרויקט הגמר יהווה סיכום העבודה שנעשתה במהלך השנתיים. פרויקט הגמר יוכל להיות בעל אופי עיוני, מעשי, התערבותי ו/או יצירתי בהתאם לנושא ולרצונו של הסטודנט. המתכונת המתאימה לפרויקט הגמר תקבע בהתייעצות עם מורי הקורס.

**** פורום חוגי: תלמידי המגמה ייטלו חלק בפורום שיתמקד בחינוך בהקשר הישראלי בדגש על

מגוון סוגיות פרקטיות. ההשתתפות בפורום, ללא ציון ואינו נחשב בשקלול השש"ס.

 

קורסי חובה

קורסי חובה שנה א'

מסלול א +ב

313.4403

יסודות החינוך האלטרנטיבי א: חקר ומעשה חלק א

שיעור

2 שש"ס

313.4404

יסודות החינוך האלטרנטיבי א : חקר ומעשה חלק ב

שיעור

2 שש"ס

313.4408

הכרת שדה החינוך האלטרנטיבי חלק א'

שיעור

2 שש"ס

313.4409

הכרת שדה החינוך האלטרנטיבי חלק ב'

שיעור

2 שש"ס

313.4400

מתודולוגיות נבחרות לחקר החינוך האלטרנטיבי

שיעור

4 שש"ס

 

קורסי חובה שנה ב'

313.4426

עושים ללמוד: חקר פדגוגיות אלטרנטיביות חלק א'

שיעור

2 שש"ס

313.4427

עושים ללמוד: חקר פדגוגיות אלטרנטיביות חלק ב'

שיעור

2 שש"ס

313.4428

יסודות החינוך האלטרנטיבי: חקר ומעשה ב- חלק א'

שיעור

2 שש"ס

313.4429

יסודות החינוך האלטרנטיבי" חקר ומעשה ב'- חלק ב'

שיעור

2 שש"ס

קורסי בחירה

313.4605

מדיה דיגיטלית ככלי פדגוגי

סמינריון

4 שש"ס

313.4615

חינוך בישראל במבט וירטואלי

סמינריון

4 שש"ס

313.4407

אלטרנטיבות חדשניות לביה"ס הסטנדרטי

סמינריון

4 שש"ס

313.4527

סוציולוגיה של האינטרנט חלק א

סמינריון

2 שש"ס

313.4525

סוציולוגיה של האינטרנט חלק ב'

סמינריון

2 שש"ס

313.4202

פסיכולוגיה ותוכניות לימודים בחברה רב תרבותית

שיעור

4 שש"ס

313.4536

למידה והוראה בחברה מקוונת

סמינריון

4 שש"ס

313.4535

קאנון ואפוקריפה: קריאות בטקסטים חינוכיים נבחרים

סמינריון

4 שש"ס

318.4202

התערבויות פסיכולוגיות באינטרנט

סמינריון

4 שש"ס

       

318.4227

מוטיביציה וויסות עצמי

סמינריון

4 שש"ס

318.4236

זיכרון השואה היבטים פסיכולוגים

סמינריון

4 שש"ס

318.4216

קריירה הורית

סמינריון

4 שש"ס

318.4230

לחיות חיים משמעותיים ומאושרים: סוגיות בפסיכולוגיה חיובית

סמינריון

4 שש"ס

318.4138

קונפליקטים מוסריים בטווח החיים

סמינריון

4 שש"ס

318.4139

נשים כמקבלות החלטות

סמינריון

4 שש"ס

313.4202

פסיכולוגיה ותוכניות לימודים בחברה רב תרבותית

שיעור

4 שש"ס

313.4102

שיטות מתקדמות במחקר כמותי: משוואות מבניות וניתוח רב-רמות

שיעור

4 שש"ס

313.4001

מחקר כמותי וסטטיסטיקה למ"א

שו"ת

4 שש"ס

 

קורסים שלא יינתנו בתשע"ה

 

317.4049

גישות קוגניטיביות וסציו- תרבותיות ללמידה

סמינריון

4 שש"ס

317.4050

מבוא למחקר בחינוך מדעי

סמינריון

4 שש"ס

313.4104

סוגיות נבחרות בתכנון לימודים

שיעור

4 שש"ס

313.4430

ייצוגים ויזואליים בהקשר של למידה והוראה

שיעור

4 שש"ס

313.4534

נעורים בעידן דיגיטלי

סמינריון

4 שש"ס

318.2716

התלמיד המתבונן והמורה הנוכח: מיינדפולנס

שיעור

2 שש"ס

 

*קורסי הבחירה של המגמה: ניתן ללמוד הן שיעורים והן סמינריונים, אך ניתן להגיש עבודה סמינריונית רק בקורס המוגדר כסמינריון. לימוד קורס המוגדר כסמינריון בתור שיעור ייתכן רק בהסכמת המרצה ובתיאום עימו לגבי הדרישות.

שקלול הציון הסופי במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי:

מסלול עם תזה (מסלול א')

מסלול ללא תזה (מסלול ב')

עבודת גמר - תזה

40%

פרויקט גמר

20%

שתי עבודות סמינריוניות

30%

שלוש עבודות סמינריוניות

40%

שאר הקורסים

30%

שאר הקורסים

40%

סה"כ

100%

סה"כ

100%

 

לצפייה במערכת השעות תשע"ז במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי שנה א׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה במערכת השעות תשע"ז במגמה לחקר החינוך האלטרנטיבי שנה ב׳ (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה בהוראות רישום בפורטל (תשע"ו) לחצו כאן

Menu