מסלול א ' 318201-15-04 מסלול ב ' 318202-15-04
התכנית לחינוך מחוננים ומצטיינים מיועדת למתעניינים במחקר על התפתחות, למידה והוראה של תלמידים בעלי יכולת גבוהה, למבקשים הכשרה לתפקיד של מנחי מורים למחוננים, למתעניינים בפיתוח תוכניות לימודים וסביבות למידה המיועדות לתלמידים אלה, בחשיבה על מדיניות ותכנון לאומי בנושא, בפיתוח כלי אבחון בתחום המחוננות לסוגיה, ובסיוע לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולמשפחותיהם. הלומדים הפוטנציאלים בתוכנית הם, בין השאר, מורים למקצועות שונים ואנשי חינוך, המעוניינים בהרחבה והעמקה של השכלתם בתחום, הרוצים להשתלב בהוראה לתלמידים מחוננים ומצטיינים, בכתיבת תוכניות לימוד עבורם, בסיוע ויעוץ למשפחותיהם, או בקריירה של מחקר בנושא.
התכנית בנויה כך שאנשי חינוך בתחומי דעת שונים מעשירים את המשתתפים בתכנית. התכנית תכין קשת רחבה של מורים, יועצים, פסיכולוגים והורים לטיפוח מחוננות ומצוינות כללית וספציפית.
משך זמן הלימודים לתואר שני: במסלול עם דגש מחקרי (מסלול א') בהיקף של 32 שש"ס ובמסלול עם דגש יישומי (מסלול ב') בהיקף של 40 שש"ס. לימודים ללא השלמות מרוכזים ביום אחד בשבוע.
התואר מקנה אישור לעבודה עם תלמידים מחוננים במערכת החינוך (לבעלי תעודת הוראה).


תנאי קבלה (בנוסף לתנאי הקבלה הכללים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם):
1. מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל עם ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון.
2. ציון 75 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.
3. ראיון אישי אליו יוזמנו חלק מהמועמדיםעל פי החלטת וועדת הקבלה.

דרישות להגשת מועמדות:
1. נספח 6א׳ (קובץ PDF בחלון חדש) ותמונת פספורט
2. מילוי טופס קורות חיים  (נספח 6ו' קובץ PDF בחלון חדש)

לימודי השלמה
פסיכולוגיה של החינוך 4 נק'
פסיכולוגיה התפתחותית  4 נק'
פסיכולוגיה קוגניטיבית 2 נק'
סמינריון מחקרי מלימודי הב"א 4 נק'
השלמות בשיטות מחקר 2 נק'
השלמות במחקר כמותי וסטטיסטיקה2 נק'
זרמים וגישות בחינוך 2 נק׳

תנאי המעבר משנה לשנה
תנאי המעבר כפי שמפורטים בתקנון לימודי תואר שני של אוניברסיטת חיפה.

מוסמכי המגמה יהיו זכאים לתעודת מוסמך בחוג לייעוץ והתפתחות האדם במגמה לחינוך מחוננים ומצטיינים.

להורדת מערכת הלימודים של המגמה לחינוך מחוננים ומצטיינים, שנה א', שנה"ל תשע"ז, לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu