תנאי קבלה

1. מתקבלים תלמידים שסיימו שתי שנות לימוד לקראת תואר ראשון בפקולטות למדעי הרוח או למדעי החברה והמתמטיקה בחוגים דיסציפלינאריים שנושאיהם נלמדים בבית הספר העל–יסודי ומופיעים ברשימה המפורטת בהמשך.

2. הקבלה למסלול הדו–שנתי מותנית בממוצע משוקלל של ציוני השנים א' ו–ב' (שני הסמסטרים), 30 נקודות לפחות, בממוצע של 78 לפחות בחוג שבתחומו מבקש המועמד ללמוד לתעודת הוראה.

3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

5. מועמדים לתעודת הוראה בעברית כשפה שנייה שלמדו בביה"ס ששפת ההוראה לא הייתה עברית נדרשים לציון של 125 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע״ל).

תחומי הדעת בהם ניתן ללמוד לתעודת הוראה*: אמנות (אמנות יצירה ותולדות האמנות), אנגלית, גיאוגרפיה, היסטוריה (היסטוריה של עם–ישראל, היסטוריה כללית, היסטוריה של המזרח התיכון ולימודי א״י), לשון עברית, מקרא, אזרחות ומדעי המדינה (מדעי המדינה ומשפטים), מוזיקה, ספרות, עברית כשפה שנייה (לשון עברית וספרות עברית והשוואתית), ערבית שפת אם, תיאטרון.

* ניתן לראות טבלה של מקצועות ההוראה והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תשע"ז בסוף המידע.

ניתן ללמוד לתעודת הוראה בפסיכולוגיה, בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך.

ניתן ללמוד לתעודת הוראה בחינוך מיוחד בחוג לחינוך מיוחד בפקולטה לחינוך.

ניתן ללמוד לתעודת הוראה במתמטיקה בחוג לחינוך מתמטי בפקולטה לחינוך.

 

הליך הרישום:

- ההרשמה לשנה"ל תשע"ז תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד.

- יש לבחור את מסלול הלימודים (דו–שנתי או חד–שנתי) ואת מקצוע ההוראה מתוך הרשימה בטופס המקוון.

- במידה והתלמיד מעוניין להירשם ליותר מתעודה אחת, יש לציין סדר עדיפות בטופס ההרשמה המקוון.

- במקביל להרשמה חובה על המועמד לשלוח למזכירות החוג תדפיס ציונים עם ממוצע ומספר נקודות עדכני.

- סיום הרשמה לחוג 31.07.2016.

- מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים 31.07.2016.

- אין חובה לקבל את התלמיד גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.

הערה: קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.

 

משך הלימודים

הלימודים במסלול הדו-שנתי הוא שנתיים. התלמידים נדרשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

 

סטאז' בהוראה

משנה"ל תשס"ג ואילך בוגרי התמחות זו מחויבים בשנה של התמחות בביה"ס (סטאז') שכולל הדרכה צמודה לאחר סיום לימודיהם בחוג ללמידה, הוראה והדרכה.

ניתן להירשם לסטאז' במחלקה ללימודי המשך בפקולטה לחינוך: בטלפון 04-8240208/868 כתובת האתר באינטרנט: http://www.edu.haifa.ac.il/continue-ed.

 

קודים להרשמה 

לימודי תעודת הוראה במסלול דו–שנתי*

313402-16-01 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי היסטוריה

313402-16-04 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי גיאוגרפיה

313402-16-06 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי אמנות

313402-16-07 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי אנגלית

313402-16-08 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי לשון עברית

313402-16-09 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי ספרות

313402-16-10 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי עברית כשפה שנייה

313402-16-12 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי אזרחות

313402-16-13 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו-שנתי מקרא

313402-16-14 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי ערבית שפת–אם

313402-16-15 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי מוסיקה

313402-16-17 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי תיאטרון

313402-16-18 למידה, הוראה והדרכה תעודה דו–שנתי תעודות משולבות

313402-16-19 למידה, הוראה והדרכה תעודה אזרחות תוכנית משותפת עם משפטים

 

*פתיחת תכניות הלימודים לתעודת הוראה במקצועות השונים מותנית במספר תלמידים מינימאלי.

 

קבצי תשע"ח

להורדת מערכת הלימודים תעודת הוראה דו שנתי שנה א' - תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

(לצפייה במכתב מלווה (תשע"ח) לחצו כאן) (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת מערכת הלימודים תעודת הוראה דו שנתי שנה ב' - תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

(לצפייה במכתב מלווה (תשע"ח) לחצו כאן) (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בהוראות רישום בפורטל (תשע"ח) לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת איגרת לתלמיד תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תשע"ח (קובץ PDF בחלון חדש)

 

 קבצים כלליים

להורדת מערכת שעות ריקה לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

 

תנאי הקבלה

1. מתקבלים תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות הנלמדים בבתי הספר העל–יסודיים (ונמצאים ברשימה שלעיל ובטבלה שבהמשך), וסיימו את חובות החוג הדיסציפלינארי בציון ממוצע של 78 לפחות.

2. תישקל קבלתם של תלמידים שסיימו חובותיהם ונותר להם להגיש עד שתי עבודות לסיום הב״א. במקרה זה, חובה לצרף אישור על הממוצע ועל החובות שנותרו ממזכירויות החוגים בהם למדו.

3. יועדפו תלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

4. לעיתים יכללו בתנאי הקבלה גם ראיונות אישיים.

5. הלימודים במסלול החד–שנתי נמשכים שנה אחת. התלמידים מתבקשים לסיים את הלימודים בזמן הקצוב.

6. הלימודים במסלול החד–שנתי יתקיימו רק בחלק מתעודות ההוראה, ראה טבלה להלן.

7. אין חובה לקבל את התלמיד גם אם מילא את תנאי המינימום הנדרש לקבלה לחוג.

8. קבלת תעודת הוראה מותנית בציון של 78 לפחות בחוג הדיסציפלינארי ובלימודי הוראה.

 

קודים להרשמה

לימודי תעודת הוראה במסלול החד–שנתי*

313403-16-01 למידה, הוראה והדרכה תעודה חד–שנתי היסטוריה

313403-16-03 למידה, הוראה והדרכה תעודה חד–שנתי אנגלית

313403-16-04 למידה, הוראה והדרכה תעודה חד–שנתי ערבית שפת–אם

* פתיחת תכניות הלימודים לתעודת הוראה במקצועות השונים מותנית במספר תלמידים

מינימאלי.

 

טבלת המקצועות והמסלולים שיהיו פתוחים לרישום בשנה"ל תשע"ז:

מקצוע תעודת ההוראה

ב״א

דו־שנתי

חד־שנתי

אמנות
לתלמידי החוג לתולדות האמנות ואמנות יצירה

+

+

-

אזרחות ומדעי המדינה לתלמידי ביה״ס למדעי המדינה

ולתלמידי משפטים

+

+

-

אנגלית

+

+

+

גיאוגרפיה

+

+

-

היסטוריה
לתלמידי החוגים: היסטוריה כללית, היסטוריה של המזה״ת, היסטוריה של ע״י ולימודי א״י

+

+

+

לשון עברית
לתלמידי לשון עברית מהמגזר היהודי

+

+

-

מוזיקה

+

+

-

מקרא

+

+

-

מחשבת ישראל

+

-

-

מתמטיקה

+

בחוג לחינוך מתמטי

בחוג לחינוך מתמטי

ספרות
לתלמידי החוג לספרות מהמגזר היהודי

+

+

-

עברית כשפה שנייה לתלמידי החוגים ספרות ולשון עברית מהמגזר הערבי

+

+

-

ערבית שפת אם לתלמידי החוג לערבית מהמגזר הערבי

+

+

+

תיאטרון

+

+

-

 

 קבצי תשע"ח

להורדת מערכת הלימודים תעודת הוראה חד שנתי - תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

(לצפייה במכתב מלווה (תשע"ח) לחצו כאן) (קובץ PDF בחלון חדש)

לצפייה בהוראות רישום בפורטל (תשע"ח) לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

להורדת איגרת לתלמיד תשע"ח לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

חוברת השלמות ללימודי תעודת הוראה – שנה"ל תשע"ח (קובץ PDF בחלון חדש)

 

קבצים כלליים

להורדת מערכת שעות ריקה לחצו כאן (קובץ PDF בחלון חדש)

Menu