יו"ר הועדה לתעודת הוראה: פרופ' אנה ספרד

הרשמה ללימודי תעודת הוראה במתמטיקה עד לתאריך 31.8.17

 

בחוג לחינוך מתמטי מתקיימים לימודי תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי.

לצפייה בחוזר מנכ״ל לגבי התנאים לקבלת זכאות להוראת מתמטיקה בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה (בחלון חדש)

 

מטרת הלימודים ומהותם

לימודי תעודת ההוראה מיועדים לסטודנטים, אשר סיימו לפחות את חובות שנה ב' בחוג למתמטיקה.

הסטודנטים בחוג לחינוך מתמטי ירכשו ידע תיאורטי משולב עם ידע מעשי בתחום הוראת מתמטיקה.

הידע התיאורטי: ידע זה כולל נושאים כמו מיומנויות חשיבה מתמטית, קשיי למידה במתמטיקה ושימושי מחשב בלמידת מתמטיקה. כמו כן, נלמדים נושאים כלליים כמו היבטים פסיכולוגיים, חינוכיים ופילוסופיים של למידת והוראת מתמטיקה.

הידע המעשי: ידע זה מבוסס על צפייה של הסטודנטים בבתי-ספר בשיעורים של מקצוע המתמטיקה, התנסות מודרכת בהוראה, הכנת חומרי לימוד, מעורבות בחיי בית-הספר וניתוח מצבי למידה מגוונים.

מבנה הלימודים

הלימודים נמשכים שנה או שנתיים במהלכם לומד הסטודנט שיעורים בהיקף של 40 נקודות. כמו כן, הסטודנט חייב לשלב במהלך לימודיו את ההשלמות. מידע מפורט על נהלים הקשורים בלימודים, בהכשרה מעשית ובדרישות השלמה שונות מופיע בהמשך. על הסטודנט לעיין במידע, להכיר אותו ולעמוד בדרישות.

תלמידי תואר שני המתקבלים לשנה א' לחוג עתיר מתמטיקה (חינוך מתמטי, מתמטיקה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מערכות מידע, כלכלה ) יוכלו ללמוד במקביל לתעודת הוראה במתמטיקה ולקבל פטור משכ"ל על לימודי תעודת ההוראה.

תכנית הלימודים

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: מסלול דו-שנתי ומסלול חד-שנתי.על הסטודנט לצבור 40 נקודות באמצעות הקורסים המפורטים בטבלה. כמו כן צריך ללמוד שתי השלמות מהחוג למתמטיקה שלא נלמדו קודם. במידת הצורך יישקלו השלמות נוספות.

סטודנטים אשר סיימו את החוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה פטורים מהשלמות.

בתכנית דו-שנתית יתקיימו הלימודים לפי החלוקה המוצגת בטבלה. בתכנית חד-שנתית יילמדו כל הקורסים בשנה אחת.

מספר קורס

שם

סוג

נקודות

חובות שנה א' (20 נקודות)

317.2511

תהליכי הוראת מתמטיקה

תרגיל דידקטי

4

317.2503

התנסות מעשית בהוראת מתמטיקה א' - חלק א'

התנסות מעשית

2

317.2505

התנסות מעשית בהוראת מתמטיקה א' - חלק ב'

התנסות מעשית

1

317.2504

אספקטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה

שיעור

4

313.1005

מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה

שיעור

2

313.1101

מושגי יסוד בתכניות לימודים

שיעור

2

313.1102

חושבים ויוצרים למידה

שיעור

2

313.2250

פסיכולוגיה חינוכית - חלק א'

שיעור

2

313.2251

פסיכולוגיה חינוכית - חלק ב'

שיעור

2

317.1661

מיומנויות מחשב

סדנא

0

 

קורס בחירה מהחוג למתמטיקה

 

4

חובות שנה ב' (18 נקודות)

317.3500

תיאוריה ומעשה בהוראת מתמטיקה א'

סמינר דידקטי

4

317.3501

תיאוריה ומעשה בהוראת מתמטיקה ב'

סמינר דידקטי

4

317.3502

התנסות מעשית בהוראת מתמטיקה ב' - חלק א'

התנסות מעשית

2

317.3504

התנסות מעשית בהוראת מתמטיקה ב' - חלק ב'

התנסות מעשית

1

317.3503

ניתוח תהליכים בכיתת המתמטיקה

שיעור

2

313.2151

לקויות למידה

שיעור

2

313.2152

בעיות הסתגלות בבית הספר

שיעור

2

313.2160

הערכה חינוכית

שיעור

4

 

קורס בחירה מהחוג למתמטיקה

 

4

סטודנטים הלומדים לתואר שני בשילוב עם תעודת הוראה פטורים מהקורסים הבאים:

313.1005 מבוא לסביבות למידה, הוראה והדרכה

313.2160 הערכה חינוכית.

הציון הנדרש בהשלמות הוא 70 בממוצע ולא פחות מ- 60 בכל שיעור.

מיומנויות מחשב

סטודנטים ידרשו להוכיח קיומן של מיומנויות שימוש בסיסיות במחשב ובאינטרנט (תוכנות Office, שימור באינטרנט, הכרת המחשב). לשם כך הוקם מערך של מיון והדרכה באמצעות קורס מתוקשב, הנתמך על-ידי מחלקת המיחשוב של הפקולטה לחינוך.

הסטודנטים שאין להם מיומנות בכל התוכנות הנ"ל מתבקשים להירשם לקורס המתוקשב של סמסטר א' – קורס "מיומנויות מחשב" שמספרו 1.א.317.1661. ההרשמה היא באופן עצמאי על ידי הסטודנטים. הקורס הוא חובה וייפתח במערכת המודל (http://online.haifa.ac.il) סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

הסטודנטים ידרשו ללמוד באופן עצמאי חמש יחידות לימוד ולבצע חמש מטלות חובה (קורס וירטואלי ללא נוכחות בכתה). בסיומו של הקורס, בסוף סמסטר א', יתקיים מבחן בכתות המחשבים בבניין חינוך. עמידה בציון סופי משוכלל 70 ומעלה של כל הקורס (מטלות ומבחן). לא ייערכו מבחנים נוספים.

מידע על הקורס ועל המבחן יפורסם באתר הפקולטה (http://www.edu.haifa.ac.il). או במערכת המודל .(http://online.haifa.ac.il) יש לעקוב אחר ההודעות השוטפות המתפרסמות בלוח המודעות באתר.

למעוניינים בתוכנית הדרכה וסיוע מטעם דיקנאט הסטודנטים, שנערכת לפני תחילת הלימודים, ניתן לפנות בטלפון: 04-8249964.

תלמיד הזקוק לשיפור מיומנויות המחשב שלו זכאי לקחת קורס זה.

 

תנאי קבלה

· לתכנית יתקבלו סטודנטים של החוג למתמטיקה, שסיימו לפחות את כל החובות של שנה ב'.

· למסלול הדו-שנתי מתקבלים סטודנטים, אשר סיימו לפחות שנה ב' של הב"א בחוג למתמטיקה ולפחות שנה ב' של הב"א בחוג לסטטיסטיקה חד-חוגי. למסלול חד-שנתי מתקבלים סטודנטים, שסיימו את כל חובות הב"א בחוג למתמטיקה ובחוג לסטטיסטיקה חד-חוגי. במקרים מיוחדים תישקלנה גם מועמדויות של מסיימי חוגים אחרים עם קורסים מתמטיים בהיקף של 26 נקודות לפחות. ממוצע ציוניהם צריך להיות 75 לפחות (אלו דרישות מינימום שאינן מבטיחות קבלה).

· במקרים מסויימים יזומנו מועמדים לראיונות קבלה.

· בדרך כלל יועדפו הסטודנטים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.

· סטודנטים, שעברית היא לא שפת האם שלהם, נדרשים להשיג ציון של 115 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע"ל).

 

סיום לימודים

לא יקבל תעודת הוראה מי שלא יסיים את תואר הב.א. וממוצע הציונים בחוג למתמטיקה או בחוגים עתירי מתמטיקה הוא פחות מ – 75.

להורדת מערכת לימודים לשנה"ל תשע"ח חוג לחינוך מתמטי - תעודת הוראה, לחצו כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

לצפייה בשנתון תעודת הוראה תשע״ח בחוג לחינוך מתמטי לחץ כאן (קובץ pdf, בחלון חדש)

Menu